2018
2018

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

2017
2017

Τριπλασιασμός προσωπικού

2017

10 έτη πετυχημένης λειτουργίας

2017

4η Αποθήκη 5.500 Τ.Μ.

2015
2015

Διπλασιασμός τζίρου

2015

3η Αποθήκη 7.500 Τ.Μ.

2011
2011

2η Αποθήκη 4.000 Τ.Μ.

2007
2007

Αποθήκη 4.500 Τ.Μ.

2007

Έναρξη εταιρίας