Εγκαταστάσεις

Υποκατάστημα – Αποθήκη 1

25 χλμ ΝΕΟΑΚ , 19 600 Μάνδρα Αττικής

view google map

Τηλέφωνο : +30 210 5555 345

Αποθήκη 2

Θέση Πάτημα ,19 600 Μάνδρα Αττικής            

view on google maps

Τηλέφωνο : +30 210 5555 345

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 210 5555 345

Κεντρική Αποθήκη

25 χλμ ΝΕΟΑΚ , 19600 Μάνδρα

Αποθήκη 2

Θέση Πάτημα , 19600 Μάνδρα